Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΒ (08/12/2016)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 08ης Δεκεμβρίου 2016 και μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Μάρκου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Λιούτας
Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Σιάρκος
Ταμίας: Στέφανος Νταούκας
Μέλη:  Νικόλαος Ουσουλτζόγλου
Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος
Αριστοτέλης Πριόβολος
Χρήστος Τσιχήτας