Δ.Σ.

Δ.Σ. 2016-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξή του την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, είναι το κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βασίλειος Μάρκου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αντώνιος Σιάρκος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Νικόλαος Ουσουλτζόγλου

ΤΑΜΙΑΣ:  Αριστοτέλης Πριόβολος

ΜΕΛΗ:  Απόστολος Δοντάς

Νικόλαος Καραγιώργος

Βασίλειος Κρουστάλλης

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Μάιο του 2018.

 

Δ.Σ. 2014-2016

Πρόεδρος: Απόστολος Δοντάς

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Μάρκου

Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Σιάρκος

Ταμίας: Αριστοτέλης Πριόβολος

Μέλη: Νικόλαος Καραγιώργος

Νικόλαος Ουσουλτζόγλου

Αθανάσιος Σκλαπάνης