Επικοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Έδρα: Δωδεκανήσου 7, 546 29, Θεσσαλονίκη

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 414 48, Λάρισα ΧΑΡΤΗΣ

τηλ.: 2410555507

φαξ.: 2410555509

e-mail: info [at] hca.org.gr

url: www.hca.org.gr