Αρχική Οργανισμοί-Υπηρεσίες Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος Αποτελέσματα για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού για την περίοδο 2016-2019

Αποτελέσματα για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού για την περίοδο 2016-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019

Α. Πρόγραμμα ταξινόμησης 1% των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο περιφέρειας και χώρας
Β. Πρόγραμμα μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών ποικιλιών που σποροπαράγονται στην Ελλάδα και ομαδοποίησή τους με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο