Αρχική Βαμβάκι Ειδήσεις-Νέα Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Δράμας

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Δράμας

Εκδόθηκε δελτίο από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας και
απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς για την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική
φυτοπροστασία του βαμβακιού.

Αφορά στο διάστημα μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καψών και αποσκοπεί στην οργάνωση
αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.

Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί
τακτικά και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

5ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο