Τιμές Εκκοκκισμένου Βάμβακος σε cent US/Lb και €/Kg

Τιμή Βάμβακος

wdt_ID Ημερομηνία Διεθνής τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού (cent US$/lb) Ισοτιμία EUR-USD Τιμή Εκκοκισμένου Βάμβακος (€/Kg)
1 09/08/2019 58.85 1.1200 1.16
2 08/08/2019 59.63 1.1180 1.18
3 01/08/2019 62.31 1.1085 1.24
4 02/08/2019 59.42 1.1109 1.18
5 05/08/2019 58.60 1.1202 1.15
6 06/08/2019 58.78 1.1200 1.16
7 07/08/2019 58.90 1.1199 1.16
8 12/08/2019 58.14 1.1214 1.14
9 13/08/2019 59.56 1.1171 1.18
10 14/08/2019 59.51 1.1139 1.18
Ημερομηνία