Αποτελέσματα για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού για την περίοδο 2016-2019

835
Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019

Α. Πρόγραμμα ταξινόμησης 1% των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο περιφέρειας και χώρας
Β. Πρόγραμμα μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών ποικιλιών που σποροπαράγονται στην Ελλάδα και ομαδοποίησή τους με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά