Κατάσταση Αποθεμάτων ανά Περιφέρεια

699

 

  Περιφέρεια Σύσπορο Εκκοκκισμένο
Αποθέματα μέχρι : 30/09/2018    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   0.00
  ΘΡΑΚΗΣ 85,280 62,832.00
      85,280 62,832.00
         
Αποθέματα μέχρι : 31/10/2018    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   0.00
  ΘΡΑΚΗΣ 73,320 756,995.10
      73,320 756,995.10
         
Αποθέματα μέχρι : 30/11/2018    
  ΘΡΑΚΗΣ   925,962.60
        925,962.60
         
Αποθέματα μέχρι : 31/12/2018    
  ΘΡΑΚΗΣ   925,962.60
        925,962.60
         
Αποθέματα μέχρι : 31/01/2019    
  ΘΡΑΚΗΣ   925,962.60
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 630,203.40
      0 1,556,166.00
         
Αποθέματα μέχρι : 28/02/2019    
  ΘΡΑΚΗΣ   925,962.60
        925,962.60
         
Αποθέματα μέχρι : 31/03/2019    
  ΘΡΑΚΗΣ   925,962.60
        925,962.60
         
Αποθέματα μέχρι : 30/04/2019    
  ΘΡΑΚΗΣ   880,689.80
        880,689.80
         
Αποθέματα μέχρι : 31/05/2019    
  ΘΡΑΚΗΣ   0.00
        0.00
         
Αποθέματα μέχρι : 30/09/2019    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 24,165,245 9,521,023.90
  ΘΡΑΚΗΣ 4,427,685 2,732,413.70
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,738,676 4,104,710.20
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8,970,581 4,450,696.00
      51,302,187 20,808,843.80
         
Αποθέματα μέχρι : 31/10/2019    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 67,531,289 42,896,546.89
  ΘΡΑΚΗΣ 18,288,462 17,906,454.20
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55,183,139 22,605,294.70
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3,121,953 15,037,600.80
      144,124,843 98,445,896.59
         
Αποθέματα μέχρι : 30/11/2019    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 19,080,181 41,546,638.25
  ΘΡΑΚΗΣ 1,961,097 19,987,420.90
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14,501,159 28,369,678.60
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3,129,547 15,366,327.30
      38,671,984 105,270,065.05
         
Αποθέματα μέχρι : 31/12/2019    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14,221,091 33,348,314.58
  ΘΡΑΚΗΣ 1,507,557 15,394,337.50
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8,072,637 18,023,123.50
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2,016,948 11,212,358.20
      25,818,233 77,978,133.78
         
Αποθέματα μέχρι : 31/01/2020    
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,141,991 10,157,072.20
  ΘΡΑΚΗΣ 0 7,778,802.00
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,770 10,994,453.00
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,450 3,729,854.00
      2,151,211 32,660,181.20