Εθνική Στρατηγική για το βαμβάκι

158

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας για το βαμβάκι το 2019 διαμορφώθηκε και συναποφασίσθηκε η εθνική στρατηγική για το βαμβάκι.

Η ΔΟΒ με αίτημά της προς το ΥΠΑΑΤ έχει ζητήσει να τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Στρατηγική για την Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Εμπορία Βαμβακιού στην Ελλάδα  ενώ ζήτησε να εξειδικευθεί μέρος της στρατηγικής σε στόχους για το 2020-2021. 

Επιλέγοντας ετήσιους στόχους, η ΔΟΒ επιδιώκει να εφαρμόσει το σύνολο της Στρατηγικής εντός περιόδου πέντε ετών, αλλάζοντας τη μορφή και την υπεραξία που έχει η βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα σήμερα.