Πεπραγμένα Ομάδας Εργασίας Βάμβακος έτους 2019

151

Η Ομάδα Εργασίας για το βαμβάκι, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε με την από 28/03/2018 (Α.Π. 831/41538)  απόφαση του Υπουργού ΥΠΑΑΤ, εξέδωσε τα πεπραγμένα της για το έτος 2019 (Πατήστε ΕΔΩ).