Πεπραγμένα Διοίκησης ΔΟΒ (2016-2020)

152
διεπαγγελματική οργάνωση βάμβακος

Η Διοίκηση της ΔΟΒ παρουσίασε τα πεπραγμένα της τετραετίας (2016-2020) τα οποία και εγκρίθηκαν και από τη Γενική της Συνέλευση.