Μετάθεση ημερομηνίας εκλογής αντιπροσώπων ΔΟΒ λόγω covid-19 (22/12/2020)

161

Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας και της παράτασης του lockdown, όπως ανακοινώθηκε εχθές από την Ελληνική Κυβέρνηση, και ύστερα από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των μελών της Διεπαγγελματικής να μετατεθεί για τις 22 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00, στη Λάρισα.

Καλούνται οι βαμβακοπαραγωγοί να υποβάλλουν τον κατάλογο των παραγωγών που τους ορίζουν ως αντιπροσώπους τους έως τις 11 Δεκεμβρίου.