Αρχική Βαμβάκι Ειδήσεις-Νέα Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Λόγω ειδικών συνθηκών, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 09/06/2023 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: https://www.elgo.gr.

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο