Αρχική Δ.Ο.Β Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή...

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5035168

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων.

Κατόπιν του πρακτικού με Α.Π.: 2/11-08-2023 της Επιτροπής Ενστάσεων Επιλογής Ωφελουμένων και της απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αυτού και των διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος, ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων σε φθίνουσα κατάταξη, ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί ανά κατηγορία περιφέρειας, υποέργο και διοικητική περιφέρεια με αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (κωδικό που έχει εξαχθεί από το σύστημα) καθώς και την ταυτότητα, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, όπου για προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν αποκρυφθεί τα ενδιάμεσα ψηφία.

Για να δείτε τους πίνακες με τα Οριστικά Αποτελέσματα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΠ: 14/08-06-2023) πατήστε ΕΔΩ.

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο