Βήματα στην καλλιέργεια του Βαμβακιού

Το βαμβάκι είναι δικοτυλήδονο φυτό που καλλιεργείται ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους.

Η καταγωγή του προέρχεται από τροπικές και υποτροπικές περιοχές, γι αυτό και πρέπει να καλλιεργείται σε περιοχές με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ηλιοφάνεια.

H Ελλάδα βρίσκεται στα όρια της καλλιέργειας του βαμβακιού και βασική προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της καλλιέργειας είναι η χρησιμοποίηση ποικιλιών με πολύ μεγάλη
προσαρμοστικότητα στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το κλίμα της Ελλάδας περιορίζει την καλλιέργεια αξιόλογων ξένων ποικιλιών, οι οποίες δίνουν καλά αποτελέσματα στον τόπο που δημιουργήθηκαν, αλλά στη χώρα μας συνήθως
υστερούν.

Το καλλιεργούμενο βαμβάκι ως ετήσιο φυτό έχει παρατεταμένη βλαστική περίοδο 140-200 ημέρες.

Τα βήματα1 που ακολουθούνται κατά την καλλιέργειά του είναι:

 • Προετοιμασία αγρού – Πρώτη και σπουδαιότερη καλλιεργητική φροντίδα.
  • Όργωμα την άνοιξη για αναστροφή του χώματος, κάλυψη υπολειμμάτων από προηγούμενες καλλιέργειες, καταστροφή ζιζανίων. Στόχος η καλή υφή του εδάφους για μια σωστή σπορά.

 • Σπορά – Σπόρος πιστοποιημένος, καλής ποιότητας, υψηλής βλαστικότητας, απολυμασμένος.
  • Το φύτρωμα του σπόρου απαιτεί επαρκή υγρασία και καλό αερισμό του χώματος στον αγρό, καθώς και θερμοκρασία εδάφους πάνω από 15 o C. Το φύτρωμα γίνεται σε 5-11 ημέρες.

 • Άρδευση – Μόνο αν τα αποθέματα νερού του εδάφους ή οι βροχοπτώσεις δεν
  επαρκούν.

  • Η Στάγδην Άρδευση προσφέρει ομοιόμορφη άρδευση, μικρότερη ανάπτυξη ζιζανίων και ορθολογική χρήση των υδάτινων αποθεμάτων.
 • Στάδια ανάπτυξης του βαμβακιού
   • 1η Ανάπτυξη: Από το φύτρωμα μέχρι την εμφάνιση των πρώτων καταβολών (χτένια). Διάρκεια 30-50 ημέρες.
   • Στάδιο προ-άνθισης. Από την εμφάνιση των χτενιών μέχρι την εμφάνιση του πρώτου λουλουδιού (20-25 ημέρες).
   • Στάδιο Άνθισης-Καρποφορίας – εμφάνιση των καρυδιών του βαμβακιού. Η παραγωγική περίοδος είναι 45-65 ημέρες και αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο. Το φυτό έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες για θρεπτικά συστατικά, κατάλληλες καιρικές συνθήκες και νερό.
 • Συγκομιδή – Τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της καλλιέργειας
  • Η επιτυχία της συγκομιδής εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση της καλλιέργειας ως προς την ομοιομορφία ωρίμανσης του φυτού, τα ζιζάνια κλπ. καθώς και από τον τρόπο συγκομιδής. Η συγκομιδή γίνεται τέλος του Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα:

 • Να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία και να εφαρμόσουν Γεωργία Ακριβείας με:
   • Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών σπόρων
   • Εφαρμογή ελεγχόμενης άρδευσης για μείωση της διάρκειας του βιολογικού κύκλου και του κόστους παραγωγής.
   • Λήψη σωστών αποφάσεων στον σωστό χρόνο, για κάθε γεωργική παρέμβαση και κυρίως για την άρδευση
 • Να πιστοποιήσουν την παραγωγή τους σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1-2.2, «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή» με:
   • Έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
   • Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων
   • Μείωση κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων
   • Προστασία υγείας των παραγωγών και καταναλωτών
   • Προστασία του περιβάλλοντος
   • Παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

1 Πηγή: Οδηγός Βαμβακοκαλλιέργειας , ΔΟΒ-ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Έτος 2020.

Προηγούμενο άρθροΕπεξεργασία του Βαμβακιού
Επόμενο άρθροΠεριοχές της Ελλάδας στις οποίες καλλιεργείται το βαμβάκι