Βαμβάκι και Κατανάλωση Νερού

Αντίθετα με την διαδεδομένη άποψη το βαμβάκι δεν είναι υδροβόρο φυτό. Αναπτύσσεται σε ξηρές, άγονες συνθήκες όπου άλλες καλλιέργειες δεν μπορούν να αναπτυχθούν.

Η άρδευση γίνεται με σκοπό να εφοδιαστεί το έδαφος με συμπληρωματική ποσότητα νερού, την εποχή που τα αποθέματα νερού του εδάφους ή οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των φυτών.

Διαρκές μέλημα των βαμβακοπαραγωγών αποτελεί η καλή διαχείριση και η αποφυγή σπατάλης αρδευτικού νερού.

Η άρδευση γίνεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης του φυτού και με τη σωστή δόση, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα γεωργίας ακριβείας με ανιχνευτές εδαφικής υγρασίας, αισθητήρες θερμοκρασίας φυλλώματος, συστήματα μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής και συστήματα υπολογισμού της χρήσης νερού από την καλλιέργεια, τα οποία βοηθούν στον προγραμματισμό της άρδευσης και ενημερώνουν έγκαιρα για την ύπαρξη υδατικής καταπόνησης στην καλλιέργεια.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη1 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εστιάζει στην κατανάλωση νερού στις περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου καλλιεργείται το βαμβάκι, κατά την τριετία 2015-2018, το βαμβάκι καταλαμβάνει κατά μέσο όρο την 3η θέση στην κατανάλωση νερού, μετά την καλλιέργεια του καπνού και της βιομηχανικής ντομάτας.


1 «Συγκριτική Μελέτη Κατανάλωσης Νερού Βάμβακος και Λοιπών Εαρινών Καλλιεργειών», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργία, Έτος 2020.

Προηγούμενο άρθροΟ κύκλος της Ζωής του Βαμβακιού
Επόμενο άρθροΕπεξεργασία του Βαμβακιού