Ιούνιος, 20, 2024

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΒ

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), για την τετραετία 2021-2025, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ευθύμιος Φωτεινός
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Σιάρκος
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κουρκούτας
Ταμίας: Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου
Μέλη: Βασίλειος Γιαννάκος
  Γεώργιος Καραΐσκος
  Βασίλειος Μάρκου
  Δημήτριος Πολύχρονος

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), για την τετραετία 2016-2020, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Μάρκου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Λιούτας
Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Σιάρκος
Ταμίας: Στέφανος Νταούκας
Μέλη: Βασίλης Κρουστάλλης
  Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος
  Αριστοτέλης Πριόβολος
  Χρήστος Τσιχήτας

Μέλη ΔΟΒ

Μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος μπορούν να είναι οι βαμβακοπαραγωγοί ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας και οι εκκοκκιστές βάμβακος είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος, οι οποίοι νόμιμα ασκούν ατομική επιχείρηση ή συμμετέχουν σε εταιρική επιχείρηση σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο