Ιούνιος, 20, 2024
ΠΕΕΕΒ, πανελλήνια ένωση εκκοκιστών και εξαγωγέων βάμβακος

Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΕΕΒ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΕΒ, για τη διετία 2022-2024, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνιος Σιάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Πολύχρονος
Ταμίας: Δημήτρης Δοντάς
Μέλη: Ευθαλία Βουδούρη
  Βασίλης Μάρκου
  Χαράλαμπος Χατζηεμμανουήλ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΕΒ, για τη διετία 2020-2022, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνιος Σιάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Πολύχρονος
Ταμίας: Δημήτρης Δοντάς
Μέλη: Ευθαλία Βουδούρη
  Βασίλης Μάρκου
  Χαράλαμπος Χατζηεμμανουήλ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΕΒ, για τη διετία 2018-2020, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Μάρκου
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Σιάρκος
Γενική Γραμματέας: Ευθαλία Βουδούρη
Ταμίας: Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου
Μέλη: Βασίλης Κρουστάλλης
  Δημήτρης Πολύχρονος
  Αριστοτέλης Πριόβολος

Μέλη ΠΕΕΕΒ

Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι:

α) 1. φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα και έχουν επιχείρηση εκκοκκιστηρίων βάμβακος ή επιχείρηση εκκόκκισης στην Ελλάδα, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή ασχολούνται με την εξαγωγή και εν γένει με την εμπορία του βάμβακος

2. επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εισαγωγή – εξαγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, μεσιτεία – αντιπροσώπευση επιχειρήσεων εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος ελληνικών ή αλλοδαπών

3. μεταφορική επιχείρηση, διαμεταφορική επιχείρηση, ναυτιλιακή επιχείρηση, επιχείρηση logistics που ασχολείται και με τη μεταφορά εκκοκκισμένου βάμβακος

4. επιχείρηση σποροπαραγωγής, έρευνας και τεχνολογίας σπόρων βάμβακος
β) ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας
γ) ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού και
δ) μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, εφ’ όσον εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα που έχουν επιχείρηση εκκοκκιστηρίων βάμβακος ή επιχείρηση εκκόκκισης στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενα είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτου (σύμβαση έργου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο