4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ηλείας

Eνημέρωση για τη συγκομιδή και στις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις, τις οποίες είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν οι βαμβακοπαραγωγοί, για τη διαχείριση των βαμβακοστελεχών μετά τη συγκομιδή και τη διαχείριση των νυμφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού που διαχειμάζουν, εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας. 

Διαπιστώσεις

Η συγκομιδή του βαμβακιού βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν καλλιέργειες που συγκομίστηκαν, καλλιέργειες που είναι κοντά στην συγκομιδή και κάποιες που βρίσκονται στο 60 – 70 % του ανοίγματος των καψών. Συστάσεις για την εφαρμογή ορμονικών σκευασμάτων, τα οποία λειτουργούν ως αποφυλλωτικά και βοηθητικά ωρίμανσης, δόθηκαν στο προηγούμενο Δελτίο. 

Κατά τον έλεγχο των φερομονικών παγίδων, οι οποίες συλλέχθηκαν στις 06.10.2023, διαπιστώθηκε πληθυσμός πεταλούδων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Κρίνεται απαραίτητη η μετασυλλεκτική διαχείριση των βαμβακοστελεχών για την μείωση του πληθυσμού των εντόμων την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Συστάσεις – καλλιεργητικές επεμβάσεις

Συγκομιδή

Με την αποφύλλωση επιταχύνεται η ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες μηχανικής συγκομιδής. Συγκομίζεται καθαρό και απαλλαγμένο από ξένες ύλες σύσπορο βαμβάκι το οποίο δεν φέρει πράσινους χρωματισμούς στις ίνες από την σύνθλιψη των φύλλων. Ο σπόρος του σύσπορου βαμβακιού πρέπει να είναι ξηρός (υγρασία < 10%), έτσι ώστε οι ίνες του να μην έχουν υγρασία. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η συγκομιδή γίνεται α) από 10:00 π.μ. και μέχρι πριν την δύση του ήλιου και β) ποτέ μετά από βροχή. Είναι βασικό ο σπόρος να μην έχει υγρασία, διότι ο υγρός σπόρος δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης της ποιότητας του σπόρου και των ινών. 

Μετά την συγκομιδή
Μετά τη συγκομιδή, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι υποχρεωτικό να προβούν σε στελεχοκοπή  και ψιλοθρυματισμό των βαμβακοστελεχών, για την καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείμανση νυμφών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.
Συστήνεται η σπορά ψυχανθούς/βίκου, ως ενδιάμεση χειμερινή καλλιέργεια χλωρής λίπανσης του χωραφιού, για την προετοιμασία του για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο βελτιώνοντας τη δομή και τη γονιμότητα του εδάφους.
Διαχείριση των διαχεμάζουσων νυμφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού:
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (πράσινου & ρόδινου σκουληκιού) κατά την επόμενη
καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται από τον πληθυσμό της διαχειμάζουσας γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των νυμφών που διαχείμασαν επιτυχώς και εξέρχονται την άνοιξη από το έδαφος.
Η διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Επομένως όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει, τόσο μικρότερος θα είναι και ο πληθυσμός της πρώτης γενεάς του εντόμου και η προσβολή των νέων βαμβακοκαλλιεργειών.
Μετά τη συλλογή του βαμβακιού είναι υποχρεωτικό οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν σε
στελεχοκοπή και ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοκαλλιεργειών και  ενσωμάτωσής τους στο έδαφος με άροση, σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους, ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο έδαφος και καταστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.
Με την εφαρμογή αυτής της καλλιεργητικής επέμβασης επιτυγχάνεται:
α) άμεση καταστροφή των νυμφών,
β) μεταφορά των νυμφών στην επιφάνεια και έκθεσή τους σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες,
γ) μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 – 25 εκ., με επακόλουθο την αδυναμία εξόδου των
πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους την άνοιξη,
δ) καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων,
ε) εμπλουτισμός με οργανική ουσία, βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους.
Η εφαρμογή της ενσωμάτωσης των φυτικών υπολειμμάτων της βαμβακοκαλλιέργειας, έχει ως επακόλουθο:
α. τη μείωση του πληθυσμού της πρώτης γενεάς των εντόμων την άνοιξη,
β. τη μείωση των ψεκασμών με εντομοκτόνα,
γ. την αποτροπή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον
διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια» και το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), οι παραπάνω μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις  συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της καλλιέργειας βαμβακιού.

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο ΕΔΩ.

Προηγούμενο άρθροΜέτρα, δράσεις και προκαταβολές αποζημιώσεων που ανακοίνωσε ο Υπ. ΥΠΑΑΤ με στόχο την ανασυγκρότηση της γεωργικής παραγωγής στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθροAGROTICA 2024: 30η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (01-04/02/2023)