Δημιουργείται μια Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Με Προεδρικό Διάταγμα συγχωνεύονται η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

Αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει: 

 Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων του άρθρου 2 του π.δ. 40/2021 (Α` 100) και η
Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του
ιδίου Υπουργείου του άρθρου 3 του π.δ. 40/2021 συγχωνεύονται σε μία Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, στην οποία μεταφέρονται, με την επιφύλαξη
του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού
και εποπτευόμενων φορέων οι συγχωνευόμενες Γενικές Γραμματείες.

Ειδικά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών
μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019

Προεδρικό Διάταγμα

Προηγούμενο άρθρο6η Διεθνής Έκθεση Γεωργίας και Ζωικών Πόρων
Επόμενο άρθροΚυκλική οικονομία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: ανάληψη ευθύνης για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τόνωση των αγορών μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων