Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού του έργου: EUCOTTON – Πληροφόρηση και προώθηση Ευρωπαϊκού Βάμβακος στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία)

Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού του έργου: EUCOTTON – Πληροφόρηση και προώθηση Ευρωπαϊκού Βάμβακος στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία) – 101046171, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Προϋπολογισμός: 1.631.303,00 μη συμπ. ΦΠΑ

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 5/5/2022, 13:00

Άνοιγμα προσφορών: 6/5/2022, 15:00

Έγγραφα προκήρυξης

Προηγούμενο άρθροΑποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού (2016-2021)
Επόμενο άρθροΜελέτη για την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου στην καλλιέργεια βαμβακιού