Απρίλιος, 21, 2024

FAQ

Έχετε ερωτήσεις κι εμείς έχουμε απαντήσεις, μερικές επιπλέον πληροφορίες για να βελτιστοποιηθεί η γνώμη σας.

Που βρίσκεστε;

Μπορείτε να μας βρείτε εδώ ή στη Λάρισα Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 414 48

Ωράρια εργασίας;

Καθημερινές από τις 08:00-16:00

Ποιά είναι η ΔΟΒ;

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ)
αποτελούμενη από παραγωγούς και εκκοκκιστές, συστήθηκε το 2016 και εγκρίθηκε με την απ’ 29-02-2016/1178/25334 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας με την παραγωγή βάμβακος προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς με επικαιροποίηση των μεθόδων καλλιέργειας και ανάπτυξη των στρατηγικών εμπορίας μέσα από συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας καθώς το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας.

Ποιός είναι ο σκοπός της οργάνωσης;

Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών διεπαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της, η προώθηση και βελτίωση της βαμβακοκαλλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες σύγχρονες μεθόδους, η εμβάθυνση της γνώσης για την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος βάμβακος και πιστοποίηση της ποιότητάς αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς η ίδια να ασκεί οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ.1).

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Μετάβαση στο περιεχόμενο