Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τη νέα περιβαλλοντική κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριότητων/κατάργηση οχλήσεων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η οποία σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τις διαδικασίες και το πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ άλλων, μέσω της ΚΥΑ:

1) εκσυγχρονίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κατατάσσονται περιβαλλοντικά οι μεταποιητικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες παραγωγικές, κοινωνικές, οικονομικές κλπ. συνθήκες (πχ. δραστικός περιορισμός του κριτηρίου της ιπποδύναμης, εναρμόνιση κριτηρίων για όμοιες δραστηριότητες, εκσυγχρονισμός κριτηρίων μοριοδότησης),

2) καθορίζεται εκ νέου η κατανομή των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στους βαθμούς πιθανής περιβαλλοντικής επίπτωσης του ν. 4014/2011,

3) καταργούνται οι Αποφάσεις που κατατάσσουν τις μεταποιητικές δραστηριότητες στους παρωχημένους βαθμούς όχλησης, ορίζοντας ένα νέο πλαίσιο και για την εγκατάσταση και τη λειτουργία,

4) επιταχύνονται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τις δραστηριότητες που χωροθετούνται σε οργανωμένους υποδοχείς (ΟΥΜΕΔ-ΕΠ), καθώς μεταπίπτουν στην αμέσως χαμηλότερη υποκατηγορία (Α1->Α2 ή Α2-> Β)

 

Προηγούμενο άρθροΕθνική Στρατηγική για το βαμβάκι
Επόμενο άρθροΛεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για τη χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2020/2021