Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής των αντιπροσώπων των βαμβακοπαραγωγών στη Γενική Συνέλευση της ΔΟΒ

Καλούνται οι βαμβακοπαραγωγοί, που είναι μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι των βαμβακοπαραγωγών της κάθε Γεωγραφικής Περιοχής – Περιφερειακής Ενότητας, όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της, στη Γενική Συνέλευσή της που θα πραγματοποιηθεί στις δέκα (10) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της ΔΟΒ στον Δήμο Λαρισαίων, επί της οδού Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, να υποβάλλουν τον κατάλογο των βαμβακοπαραγωγών που τους ορίζουν ως αντιπροσώπους τους στην εν λόγω Γενική Συνέλευση έως τις 29 Νοεμβρίου 2020.

Για την παραλαβή και την αποστολή του εντύπου της αίτησης και του καταλόγου, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2410555507 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dov@hca.org.gr.

Λάρισα, 29/09/2020
Με εντολή Δ.Σ.

Προηγούμενο άρθροΠεπραγμένα Διοίκησης ΔΟΒ (2016-2020)
Επόμενο άρθροΆρθρο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος στο περιοδικό του AFCOT