Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Μελέτες

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) ανέθεσε  στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και χρηματοδότησε  τρείς (3) μελέτες οι οποίες αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καλλιέργειας  του βαμβακιού. Πιο συγκεκριμένα την εκπομπή αερίων των θερμοκηπίων στην καλλιέργεια βάμβακος, τις συγκριτικές υδατικές καταναλώσεις εαρινών καλλιεργειών και τις κλιματικές αλλαγές. 

Τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας ανέδειξαν πως το βαμβάκι έχει μικρότερη εκπομπή αερίων από όλες τις ανταγωνιστικές συνθετικές ίνες.  Όσον αφορά τη μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίων κατά 20% αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μείωση της εδαφοκατεργασίας, με χρήση μηχανημάτων μικρότερης κατανάλωσης ή / και χρήση φυσικού αερίου, με στοχευμένη λίπανση τόσο χρονική όσο και ποσοτική, με στάγδην υδρολίπανση, με την προώθηση ΑΠΕ αλλά και με τη χρήση παρεμποδισμένων λιπασμάτων σε όλες τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου (CO2e) στην καλλιέργεια βάμβακος 

Προχωρώντας στην επόμενη η οποία αφορά την υδατική κατανάλωση των εαρινών καλλιεργειών γίνεται εμφανές πως το βαμβάκι είναι λιγότερο υδροβόρο σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές εκτατικές καλλιέργειες ( π.χ. το καλαμπόκι).  Όσον αφορά την κατανάλωση νερού αυτή μπορεί να μειωθεί με ποικιλίες με μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, με γεωργία ακριβείας για διαφοροποιημένη άρδευση, με γεωτεχνική υποστήριξη για έλεγχο της υγρασίας του εδάφους και των κλιματολογικών συνθηκών και του κατάλληλου χρόνου εφαρμογής της άρδευσης. 

Συγκριτικές υδατικές καταναλώσεις εαρινών καλλιεργειών 

Τέλος,  όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, το βαμβάκι πιθανότατα να ανταποκρίνεται θετικά στην αύξηση των αθροιστικών ημεροβαθμών ενώ διαπιστώθηκε ότι οι παρατηρούμενες αλλαγές στο κλίμα, θα είναι επωφελείς για τις αποδόσεις και την ποιότητα του βαμβακιού στην Ελλάδα.

Κλιματική αλλαγή & καλλιέργεια βαμβακιού

 

Προηγούμενο άρθροΚυκλική οικονομία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: ανάληψη ευθύνης για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τόνωση των αγορών μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Επόμενο άρθροΣε ΦΕΚ τα 4 τελευταία Οικολογικά Σχήματα