Καλλιεργητικές συμβουλές για αντιμετώπιση ασθενειών στο βαμβάκι από τη ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας

Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση ασθενειών κι άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, λύγκος) που απασχολούν τους βαμβακοκαλλιεργητές στην παρούσα φάση παρέχει η ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας με ανακοίνωσή της.

Σε αυτήν τονίζεται πως οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανάγκασαν πολλούς βαμβακοπαραγωγούς σε επανασπορές, με συνέπεια αυτήν την εποχή να παρατηρείται σημαντική οψίμιση της παραγωγής και τα βαμβακόφυτα να βρίσκονται μόλις στην εμφάνιση των πρώτων χτενιών και αυτό σε λίγες πρώιμες φυτείες.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ως εξής: Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου δεν ευνόησαν την πρώιμη σπορά, η οποία -κατά το μεγαλύτερο ποσοστό- πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και η υψηλή εδαφική υγρασία εξαιτίας των συχνών και έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν τον Μάιο και τον Ιούνιο, δεν ευνόησαν τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, καθώς παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα σηψιρριζιών σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας με ξηράνσεις και σημαντικές απώλειες βαμβακοφύτων. Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με τις καταστροφές που προκάλεσαν τοπικές χαλαζοπτώσεις, ανάγκασαν πολλούς βαμβακοπαραγωγούς σε επανασπορές, με συνέπεια αυτήν την εποχή να παρατηρείται σημαντική οψίμιση της παραγωγής και τα βαμβακόφυτα να βρίσκονται μόλις στην εμφάνιση των πρώτων χτενιών και αυτό σε λίγες πρώιμες φυτείες.
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές: Επειδή η φετινή χρονιά κρίνεται ιδιαίτερη, εξαιτίας της σημαντικής οψίμισης της παραγωγής, η ΔΑΟ συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) και να εφαρμόζουν καλλιεργητικά μέτρα που αποσκοπούν στην πρωίμιση της παραγωγής. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις έχουν ως συνέπεια την υπερβολική βλάστηση των φυτών, οψίμιση της παραγωγής και κυρίως τη δημιουργία υδαρών φυτικών ιστών, οι οποίοι προσελκύουν τους επιβλαβείς οργανισμούς. Ειδικότερα, οι εχθροί που απασχολούν τους βαμβακοκαλλιεργητές στο παρόν φαινολογικό στάδιο του βαμβακιού είναι:
ΑΦΙΔΕΣ: Η υπηρεσία ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς ότι πολλές φορές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί αφίδων (μελίγκρων) που απομυζούν τις θρεπτικές ουσίες από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς, προκαλούν κατσάρωμα των φύλλων (σε προχωρημένα στάδια τα φύλλα κιτρινίζουν) και αναστέλλουν την ομαλή ανάπτυξή τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των φύλλων που έχουν προσβληθεί από αφίδες είναι το γυάλισμα που προκαλείται από τις μελιτώδεις ουσίες που εκκρίνουν οι αφίδες. Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόμων κατά μέσο όρο ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων. Οι βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αφίδες έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς (ωφέλιμα), οι οποίοι συνήθως ελέγχουν τους πληθυσμούς τους και τους κρατούν κάτω από τα επίπεδα οικονομικής ζημίας. Επιπρόσθετα, η βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι αναστέλλει και εξαλείφει τη δραστηριοποίησή τους.
ΘΡΙΠΕΣ: Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών δραστηριοποιούνται και οι θρίπες, οι οποίοι απομυζούν τους χυμούς από τα βαμβακόφυτα, προκαλώντας έναν αργυρό αποχρωματισμό των φύλλων, τα οποία κατσαρώνουν, σχίζονται και πολλές φορές νεκρώνουν. Η χημική επέμβαση για τον θρίπα κατά κανόνα δεν απαιτείται και δικαιολογείται παρά μόνο στις περιπτώσεις που η παρατεταμένη προσβολή καταστρέφει τους ακραίους οφθαλμούς του βαμβακόφυτου. Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 1-2 άτομα θρίπα κατά μέσο όρο ανά δείγμα 20-40 φυτών. Επισημαίνεται ότι η βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι αναστέλλει και εξαλείφει τη δραστηριοποίηση του θρίπα, όπως συμβαίνει ακριβώς και στην περίπτωση των αφίδων.
ΛΥΓΚΟΣ: Η υπηρεσία μας συνιστά στους παραγωγούς να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους σε εβδομαδιαία βάση για τυχόν προσβολές από λύγκο που προσβάλλει τα νεαρά χτένια, τα οποία φέρουν μικρά μαύρα στίγματα, συρρικνώνονται, καφετιάζουν και τελικά πέφτουν, ενώ τα μεγάλα προσβεβλημένα χτένια δίνουν λουλούδια που δύσκολα γονιμοποιούνται. Επίσης, ο λύγκος τρέφεται και καταστρέφει τους ακραίους οφθαλμούς των βαμβακόφυτων, δημιουργώντας θαμνώδη φυτά και ευνοώντας τη βλαστική ανάπτυξη που οδηγεί σε οψίμιση και μείωση της παραγωγής. Ο έλεγχος συνιστάται να είναι πιο συχνός στα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με καλλιέργειες μηδικής, καθώς η πιθανότητα μετανάστευσης του λύγκου από τη συγκομισμένη μηδική προς το βαμβάκι είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες καλλιέργειες. Το κατώτερο όριο επέμβασης για τον λύγκο είναι τα 5 άτομα κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά. Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι η αντιμετώπιση του λύγκου κατά κανόνα δεν απαιτείται, καθώς η πρόωρη απώλεια καρποφόρων οργάνων (κυρίως μικρών χτενιών), την οποία πολλοί παραγωγοί την αποδίδουν στον λύγκο, τις περισσότερες φορές οφείλεται σε φυσιολογικά αίτια που έχουν σχέση με τη θρέψη του φυτού και τις κλιματικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλες αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας ή της εδαφικής υγρασίας) κατά την περίοδο σχηματισμού των καρποφόρων οργάνων κ.ά. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτηθεί χημική καταπολέμηση, τότε αυτή πρέπει να διενεργείται με εγκεκριμένα εντομοκτόνα εκλεκτικής δράσης που είναι φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα.
Η ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς ότι τον Ιούνιο πραγματοποιείται η εγκατάσταση των ωφέλιµων εντόµων στις βαµβακοφυτείες, όπου γεννούν και πολλαπλασιάζονται. Για τον παραπάνω λόγο, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι άσκοποι και «προληπτικοί» χημικοί ψεκασμοί, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εγκατάσταση των ωφελίμων εντόμων που θα είναι «σύμμαχοι» των βαμβακοπαραγωγών στην αντιμετώπιση του σημαντικότερου εχθρού του βαμβακιού, δηλαδή του πράσινου σκουληκιού και κυρίως εκείνου της 2ης γενιάς περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

ΠΗΓΗ: eleftheria.gr 

Προηγούμενο άρθρο2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πράξης με MIS: 5035168
Επόμενο άρθροΠαράταση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή στην Πράξη ««Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5035168