Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 38/13-10-2022)

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων Επιλογής Ωφελουμένων, σύμφωνα με το υπ’αρίθμ. 1/03-01-2023 πρακτικό της και την από 09/03/2023 απόφασης περί έγκρισης αυτού από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (Π.Ε.Ε.Ε.Β.) ανακοινώνεται η ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί ανά κατηγορία περιφέρειας, υποέργο και διοικητική περιφέρεια με αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (κωδικό που έχει εξαχθεί από το σύστημα) καθώς και την ταυτότητα, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, όπου για προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν αποκρυφθεί τα ενδιάμεσα ψηφία.

Για προβολή του πίνακα με τα οριστικά αποτελέσματα της με (ΑΠ: 38/13-10-2022) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ

Προηγούμενο άρθρο#cottonfanclub – Επιλέγω Άνεση και Οικολογία
Επόμενο άρθροΠαράταση της εκκοκκιστικής περιόδου ζητά η ΔΟΒ από τον Υπουργό ΥΠΑΑΤ