Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 3.1.2.)

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΑΑ 2014-2022, του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» Δράση 3.1.2: «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς που α) είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α’) και β) έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2023, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022.

Η παρούσα δράση συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 3Α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις».

Η παρεχόμενη ενίσχυση καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας AGRO 2 ειδικά για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του συστήματος, δηλ. τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας και την ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.
2. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.7.
3. Η ενίσχυση παρέχεται βάσει του άρθρου 67 παρ. 1β (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και το ύψος της μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της «ομάδας γεωργών» (αριθμός μελών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.6.
4. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ.

 

Προηγούμενο άρθροΑναγραφής τιμής ημέρας αγοράς σύσπορου βαμβακιού στα εκκοκκιστήρια
Επόμενο άρθροΣυνάντηση Διοίκησης ΔΟΒ με Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής για επιπτώσεις κακοκαιρίας “Ντάνιελ”