Συγκεντρωτικά στοιχεία ενιαίων αιτήσεων εκμετάλευσης

Παρακάτω βλέπετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ενιαίων αιτήσεων εκμετάλευσης για τα έτη 2018 και 2019. Μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα με χρήση των δυναμικών φίλτρων. Το γράφημα (στο κάτω μέρος της σελίδας) προκύπτει δυναμικά από τα ορατά δεδομένα του πίνακα.

wdt_ID 'Ετος Περιφέρεια Νομός Δήμος Ποικιλία Έκταση (ha)
1 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΡΑΜΑΣ ACALA SJ-2 0.05
2 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ALBARIZA 2.28
3 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ALBARIZA 40.06
4 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜ ΑΒΔΗΡΩΝ ALBARIZA 90.77
5 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΙΑΣΜΟΥ ALBARIZA 17.27
6 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ALBARIZA 52.50
7 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ALBARIZA 12.40
8 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ALICIA 3.24
9 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΟΞΑΤΟΥ ANDROMEDA 2.70
10 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ANDROMEDA 3.35
11 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ANDROMEDA 0.77
12 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ANDROMEDA 0.23
13 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ANDROMEDA 2.98
14 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ANDROMEDA 141.33
15 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΙΑΣΜΟΥ ANDROMEDA 12.50
16 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ANDROMEDA 269.46
17 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ANDROMEDA 223.18
18 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΟΞΑΤΟΥ ARMONIA 18.47
19 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΡΑΜΑΣ ARMONIA 119.42
20 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ARMONIA 319.82
21 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ARMONIA 10.10
22 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ARMONIA 21.27
23 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ARMONIA 117.94
24 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ARMONIA 17.58
25 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜ ΑΒΔΗΡΩΝ ARMONIA 4.29
26 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ARMONIA 6.71
27 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΙΑΣΜΟΥ ARMONIA 106.84
28 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ARMONIA 29.90
29 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ARMONIA 24.65
30 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΡΑΜΑΣ ASSOS 2.41
31 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ASSOS 33.32
32 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ASSOS 80.87
33 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ASSOS 81.01
34 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ASSOS 29.38
35 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜ ΑΒΔΗΡΩΝ ASSOS 3.70
36 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ASSOS 0.66
37 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΙΑΣΜΟΥ ASSOS 24.25
38 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ASSOS 23.62
39 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ASSOS 24.58
40 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ AUREA 42.53
41 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ AUREA 5.61
42 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ AUREA 45.69
43 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ AUREA 115.02
44 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜ ΝΕΣΤΟΥ AUREA 0.23
45 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜ ΤΟΠΕΙΡΟΥ AUREA 6.65
46 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ AUREA 26.82
47 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΟΞΑΤΟΥ AVRA 9.51
48 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΔΡΑΜΑΣ AVRA 72.19
49 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ AVRA 2.08
50 2019 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ AVRA 18.63
'Ετος Περιφέρεια Νομός Δήμος Ποικιλία
Σύνολο 2,320.82

Οι 20 επικρατέστερες επώνυμες ποικιλίες για το έτος 2018

wdt_ID Έτος Ποικιλία Επιλέξιμη έκταση (ha) Ποσοστό χρήσης
1 2018 ST 402 68,009.31 24.87
2 2018 ELPIDA 27,198.58 9.95
3 2018 CELIA 21,966.00 8.03
4 2018 ST 318 16,421.10 6.01
5 2018 HERSI 14,117.25 5.16
6 2018 ST 474 9,285.59 3.40
7 2018 ELSA 8,863.26 3.24
8 2018 DP 332 8,393.98 3.07
9 2018 DP 396 7,059.71 2.58
10 2018 LIDER 5,754.47 2.10
11 2018 FLORA 5,745.38 2.10
12 2018 CARLA 5,322.28 1.95
13 2018 PRG 9811 4,025.37 1.47
14 2018 PHY 983 3,856.18 1.41
15 2018 IDEAL 3,532.00 1.29
16 2018 AVRA 3,443.58 1.26
17 2018 CARMEN 3,438.73 1.26
18 2018 ST 405 3,108.63 1.14
19 2018 DP 419 2,975.76 1.09
20 2018 BABYLON 2,636.96 0.96

Οι 20 επικρατέστερες επώνυμες ποικιλίες για το έτος 2019

wdt_ID Έτος Ποικιλία Επιλέξιμη έκταση (ha) Ποσοστό χρήσης
1 2019 ST 402 67,948.31 23.32
2 2019 ELPIDA 29,041.70 9.97
3 2019 CELIA 23,920.02 8.21
4 2019 ST 318 19,576.95 6.72
5 2019 HERSI 14,545.86 4.99
6 2019 ELSA 10,300.91 3.53
7 2019 DP 332 8,394.35 2.88
8 2019 PRG 9811 8,118.74 2.79
9 2019 ST 474 7,831.23 2.69
10 2019 DP 396 6,143.02 2.11
11 2019 IRINI 6,017.64 2.06
12 2019 BRIDGET 5,252.50 1.80
13 2019 PHY 983 5,064.15 1.74
14 2019 ARMONIA 4,754.99 1.63
15 2019 FLORA 4,532.00 1.56
16 2019 LIDER 4,511.31 1.55
17 2019 FIDEL 3,554.63 1.22
18 2019 CARMEN 3,518.40 1.21
19 2019 CARLA 3,462.24 1.19
20 2019 IDEAL 3,269.64 1.12
Προηγούμενο άρθροΠαραδόσεις βάμβακος ανά Περιφερειακή Ενότητα