Παραδόσεις βάμβακος ανά Περιφερειακή Ενότητα

Στοιχεία ΟΣΔΕ - Παραδόσεις

wdt_ID Νομός Παραγωγοί Παραγωγοί Αγροτεμάχια Αριθμός Αγροτεμάχια έκταση Παραγωγοί Παρτίδες Κιλά Απόδοση
1 ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ 0 0 0.00 216 7,334 49,092,283 0
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 010 354 874 18,131.50 354 2,120 6,606,430 364
3 ΑΡΤΗΣ 310 7 26 931.50 7 25 255,670 274
4 ΑΧΑΙΑΣ 130 2 2 42.50 2 3 8,980 211
5 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 030 3,287 13,284 169,318.50 3,169 18,497 54,154,104 320
6 ΔΡΑΜΑΣ 520 649 2,869 47,641.30 641 3,752 18,121,430 380
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 020 155 833 12,211.10 148 763 2,057,493 168
8 ΕΒΡΟΥ 710 1,538 10,728 99,380.20 1,510 4,786 21,300,165 214
9 ΕΥΒΟΙΑΣ 040 75 663 5,620.70 73 213 1,459,030 260
10 ΗΛΕΙΑΣ 140 84 180 6,899.40 83 252 2,399,530 348

Κατ' εκτίμηση παραδόσεις των ομάδων παραγωγών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ wdt_ID Νομός Παραγωγοί Αγροτεμάχια Αριθμός Αγροτεμάχια έκταση Παρτίδες Κιλά Απόδοση
1

ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ

0 0 0.00 1,572,283 0
Περιφέρεια Α 2

 

3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 354 874 18,131.50 2,120 6,606,430 364
4 ΑΡΤΗΣ 7 26 931.50 25 255,670 274
5 ΑΧΑΙΑΣ 2 2 42.50 3 8,980 211
6 ΗΛΕΙΑΣ 84 180 6,899.40 252 2,399,530 348
7 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 5 15 363.10 20 93,790 258
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 8 452 1,097 26,368.00 9,754 9,364,400 355
Περιφέρεια Β 9
10

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3,287 13,284 169,319.00 18,497 55,534,104 328
Προηγούμενο άρθρο1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι
Επόμενο άρθροΕπικρατέστερες ποικιλίες βάμβακος στην Ελλάδα