1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Π.Ε. Ηλείας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο και αφορά στο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση των χτενιών μέχρι το 50 % της άνθησης, για την οργάνωση της αυτοάμυνας των καλλιεργειών.

Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας καθώς οι βαμβακοκαλλιέργειες στην περιοχή βρίσκονται στο στάδιο της εμφάνισης των χτενιών. Υπάρχει μια πρωίμηση των καλλιεργειών λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες.  Στις φερομονικές παγίδες που αναρτήθηκαν από την Υπηρεσία, για την παρακολούθηση της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και του ρόδινου σκουληκιού (Pectinophora gossypiella), διαπιστώνονται υψηλά επίπεδα συλλήψεων πεταλούδων και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, σχεδόν στο σύνολο των παγίδων. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν φυτοπροστατευτικά προβλήματα από τους άλλους εντομολογικούς εχθρούς όπως τζιτζικάκια, αλευρώδης, λύγκος, αφίδες, στις θέσεις παρακολούθησης. Παρατηρήθηκε η δραστηριότητα των φυσικών εχθρών ενώ οι καλλιέργειες παρουσιάζουν καλή βλαστική ανάπτυξη.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ΕΔΩ.

Προηγούμενο άρθρο3ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων της Π.Ε. Δράμας
Επόμενο άρθρο3ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων Π.Ε. Λάρισας