3ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων Π.Ε. Λάρισας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο, η έγκαιρη ενημέρωση που αφορά την περίοδο κατά το στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο καθώς και η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται στο δελτίο κατά περίπτωση.

3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Π.Ε. Λάρισας

Προηγούμενο άρθρο1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Π.Ε. Ηλείας
Επόμενο άρθροΠαραδόσεις βάμβακος ανά Περιφερειακή Ενότητα