Απολογισμός 2023 και τα σχέδια για το 2024: Άρθρο Προέδρου ΠΕΕΕΒ στην “Ύπαιθρο Χώρα”

ΠΗΓΗ: www.ypaithros.gr

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας στις 29 Δεκεμβρίου 2023

Προηγούμενο άρθροΑπολογισμός 2023 και τα σχέδια για το 2024: Άρθρο Προέδρου ΔΟΒ στην “Ύπαιθρο Χώρα”
Επόμενο άρθροΠερίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης της βιώσιμης πτυχής του Ευρωπαϊκού βάμβακος στη Δανία, τη Φιλανδία, και τη Σουηδία»