Εκτιμήσεις για την πορεία του κινεζικού τομέα βάμβακος και προϊόντων αυτού το 2024

Από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο εστάλη μελέτη της Υπηρεσίας Εξωτερικού του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α., αναφορικά με την πορεία του κινεζικού τομέα βάμβακος και προϊόντων αυτού, το 2024. Ειδικότερα, η ως άνω μελέτη καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

  • Παραγωγή: Εκτιμάται ότι, κατά την περίοδο εμπορίας 2023/2024, η κινεζική παραγωγή βάμβακος θα μειωθεί ελαφρώς και θα κυμανθεί σε περίπου 5,9 εκ. τν. Τούτο αποδίδεται, κυρίως στην κατά 7,8% μείωση της έκτασης των αντίστοιχων καλλιεργειών, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες των συντακτών της μελέτης θα διαμορφωθεί σε 29,5 εκ. στρέμματα. Μάλιστα, η συνέχιση για την περίοδο 2023-2025 των κρατικών επιδοτήσεων της παραγωγής βάμβακος της πολιτικά ευαίσθητης επαρχίας Xinjiang (18.600 RMB/τν., ήτοι ~ € 2.350/τν., για ετήσια παραγωγή έως και 5,1 εκ. τν.) θεωρείται ότι συγκρατεί την περαιτέρω μείωση της έκτασης των καλλιεργειών.
  • Κατανάλωση: Εκτιμάται ότι, κατά την εμπορική περίοδο 2023/2024, η κινεζική κατανάλωση βάμβακος θα αυξηθεί ελαφρώς και θα διαμορφωθεί σε 7,9 εκ. τν., λόγω της αναμενόμενης ήπιας ανάπτυξης της κινεζικής αλλά και των διεθνών αγορά, καθώς επίσης και λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας των κινεζικών κλωστριών μεγάλου μεγέθους. κοτόπουλου.
  • Εμπόριο: Εκτιμάται ότι, κατά την εμπορική περίοδο 2023/2024, οι κινεζικές εισαγωγές βάμβακος θα αυξηθούν και θα διαμορφωθούν σε 1,9 εκ. τν., λόγω της αναμενόμενης ήπιας ανάπτυξης της κατανάλωσης, της εκτιμώμενου μεγέθους της εγχώριας παραγωγής και των ανακοινωθεισών πρόσθετων ποσοστώσεων, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν, κατά την προσεχή εμπορική περίοδο. Οι δε βασικοί προμηθευτές της κινεζικής αγοράς είναι οι Η.Π.Α. (58,1% του συνόλου των κινεζικών εισαγωγών βάμβακος, κατά την εμπορική περίοδο 2022/2023), η Βραζιλία (8,6%), το Σουδάν (3,9), η Ινδία (2,8%) και η Μυανμάρ (2,7%).
  • Αποθέματα: τα αποθέματα βάμβακος, μετά το τέλος της εμπορικής περιόδου 2023/2024, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 8,4 εκ. τν., λόγω της χαμηλής κατανάλωσης των δύο προηγουμένων εμπορικών περιόδων.

Από πλευράς της Πρεσβείας σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2022, η χώρα μας εξήγαγε 0,5 τν. μη λαναρισμένου και μη χτενισμένου βάμβακος στην Κίνα (Δασμολογική Κλάση 5201), συνολικής αξίας € 1,1 εκ. Όμως, κατά την περίοδο 2018-2022, οι ως άνω εξαγωγές ακολουθούν έντονη καθοδική πορεία, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές του 2022 να αποτελούν μόλις το 2,7% εκείνων του 2018, σε όρους αξίας.

Μπορείτε να διαβάσετε (στα αγγλικά) όλη τη ΜΕΛΕΤΗ.

Προηγούμενο άρθροΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα για το 2020 και το 2021
Επόμενο άρθροΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ: Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου πιστοποιείται από το ICA Bremen