Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Δράμας

Εκδόθηκε δελτίο από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας και
απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς για την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική
φυτοπροστασία του βαμβακιού.

Αφορά στο διάστημα μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καψών και αποσκοπεί στην οργάνωση
αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.

Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί
τακτικά και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

5ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων

Προηγούμενο άρθροΓεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια (Λάρισα)
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5035168