Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια για την Π.Ε. Έβρου

Εκδόθηκε από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Έβρου το 4ο γεωργικό δελτίο προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αφορά την καλλιέργεια του βαμβακιού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας.

Με το δελτίο ενημερώνονται οι βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Έβρου για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών τους.  Στόχος είναι η ενημέρωση για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο ενώ οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

Κατά τη φετινή περίοδο, παρατηρήθηκε μικρός έως μέτριος αριθμός συλλήψεων ακμαίων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των παγίδων παρακολούθησης. Αυτό, σε συνδυασμό με την έγκαιρη καταπολέμηση από τους παραγωγούς (χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα φιλικά προς τα ωφέλιμα έντομα και τις μέλισσες), οδήγησαν σε οικονομικά αμελητέες προσβολές  στο χωράφι.  Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ευνόησαν τη  συγκομιδή με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να έχει συγκομισθεί μέχρι αυτή τη  χρονική στιγμή.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού (άρα και οι προκαλούμενες ζημίες που κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του διαχειμάζοντος πληθυσμού τους. Το πράσινο σκουλήκι νυμφώνεται και διαχειμάζει στο έδαφος σε βάθος 5-10cm ενώ το ρόδινο σκουλήκι διαχειμάζει με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» στα στελέχη των βαμβακόφυτων ή στα εναπομείναντα καρύδια και σε ρωγμές του εδάφους.

Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου των εντόμων κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο θα προβεί για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) μετά τη στελεχοκοπή σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα
χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακόφυτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.
2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).
4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
5. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πράσινου & του ρόδινου σκουληκιού.

Προηγούμενο άρθρο3ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων στη βαμβακοκαλλιέργεια στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
Επόμενο άρθροΔιευκρινίσεις για την Επιβολή Εισφοράς Προστασίας Περιβάλλοντος σε Πλαστικά Προϊόντα μιας Χρήσης (ΠΠΜΧ)