Παράταση Υποβολής Προσφορών μέχρι 28.01.2024 – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για διακοπή των εξαιρετικά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες βαμβακιού στην Ελλάδα

Το 2020, η Better Cotton, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος σύναψαν Συμφωνία Συνεργασίας που αναγνώρισε το πρότυπο Agro-2 του ΕΛΓΟ ως ισοδύναμο με το BCSS (Better Cotton Standard).

Μετά την αναθεώρηση των αρχών και κριτηρίων της Better Cotton (P&C), Η ELGO-DOV και η Better Cotton ξεκίνησαν τη διαδικασία επανευθυγράμμισης για να επιτύχουν αναγνώριση ισοδυναμίας μεταξύ των προτύπων. Ένα από τα κύρια σημεία σχετίζεται με τα εξαιρετικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα (HHP), η χρήση των οποίων έχει γίνει αυστηρότερη στο πλαίσιο του αναθεωρημένου P&C με τα δραστικά συστατικά που επρόκειτο να καταργηθούν σταδιακά στην προηγούμενη έκδοση του P&C να προστίθενται στον κατάλογο Better Cotton HHP.

Γνωρίζοντας ότι η διακοπή της χρήσης HHP (εξαιρετικά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων) απαιτεί διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύσεις που δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση του όγκου και της τοξικότητας, η ELGO-DOV και η Better Cotton αναθέτουν αυτή την έρευνα για να ενημερώσουν τα μέρη σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη διακοπή της χρήσης HHP (εξαιρετικά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων) στις καλλιέργειες βαμβακιού στην Ελλάδα.

Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να συμβάλει στη διαδικασία αναγνώρισης του συστήματος πιστοποίησης Agro 2 ως ισοδύναμου με το BCSS (Better Cotton Standard), παρέχοντας μια αξιολόγηση των ευκαιριών και των κινδύνων διακοπής της χρήσης αναγνωρισμένων δραστικών συστατικών στο βαμβάκι στην Ελλάδα.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι μια ανασκόπηση των ακόλουθων δραστικών συστατικών (Abamectin, Lambda Cyhalothrin, Beta-Cyfluthrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, Fenpyroximate, Methomyl, Tefluthrin, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, Quizalofop-P-Tefuryl, Tefluthrin και Thiaclorprid) που προσδιορίζονται ως HHPs και παρέχουν στην Better Cotton και στο ELGO-DOV μια ολοκληρωμένη κατανόηση των επιπέδων κινδύνου, των εναλλακτικών λύσεων και των φραγμών στη σταδιακή κατάργηση των HHPs (εξαιρετικά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων).

Δείτε την πρόσκληση στα αγγλικά και με μετάφραση στα ελληνικά

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση της ΔΟΒ με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθροΔιευκρινίσεις επί του Τεύχους Διαγωνισμού για το Έργο ΄Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα ζητήματα βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού βαμβακιού στη Δανία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία” με Αρ. Διακήρυξης 1/2024