1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι

1ο συνέδριο ελληνικου βάμβακος

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στα πλαίσια της αναβάθμισης της βαμβακοκαλλιέργειας, διοργανώνουν το:
«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι», στη Λάρισα στις 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα έναρξης 10:00, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και του Υφυπουργού κ. Κώστα Σκρέκα.

Οι ενότητες και οι ομιλίες του συνεδρίου προσανατολίζονται στους εξής άξονες:

 • Την Εθνική Στρατηγική για το βαμβάκι
 • Την ποιότητα του προϊόντος
 • Τη γεωργία ακριβείας
 • Τους εχθρούς και τις ασθένειες του βαμβακιού καθώς και
 • Την αύξηση της παραγωγής μέσω λίπανσης και άρδευσης.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί φορείς, στελέχη του ΕΛΓΟ, εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών, παραγωγοί, εκκοκκιστές θα συζητήσουν και θα προσεγγίσουν καίρια θέματα που απασχολούν την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια με κύριο σκοπό τη χάραξη στρατηγικών επιλογών για το προϊόν και την πρόσδοση προστιθέμενης αξίας σε αυτό.

Δεν απαιτείται προεγγραφή. Είσοδος ελεύθερη.

Υπό την αιγίδα:

09:00-10:00 Προσέλευση
10:00-10:15 Χαιρετισμοί

 • κ. Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
 • Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν, Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • κ. Βασίλης Μάρκου, Πρόεδρος ΔΟΒ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
10:15-11:00 «Εχθροί και ασθένειες»

 • Δρ Ιωάννης Μαργαριτόπουλος. «Κύριοι εντομολογικοί εχθροί του βαμβακιού. Προβληματισμοί και δυσκολίες φυτοπροστασίας», Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών
 • Δρ Θωμάς Γιτσόπουλος, «Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι», Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
 • κ. Γεώργιος Καραΐσκος, Μέλος ΔΟΒ
 • κ. Κώστας Γιαννακός, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας
11:00-11:45

«Αύξηση παραγωγής μέσω λίπανσης και άρδευσης»

 • Δρ. Βασίλειος Ασχονίτης «Η νέα ΚΑΠ, οικοσυστημικές υπηρεσίες και γεωργία ακριβείας», Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης
 • Δρ Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, «Ολοκληρωμένη άρδευση – θρέψη στο βαμβάκι», Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων
 • κ. Νίκος Κουρκούτας, Μέλος ΔΟΒ
 • κ. Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας
11:45-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:45

«Γεωργία ακριβείας στις αροτραίες καλλιέργειες, μια προσέγγιση που αφορά όλους»

 • κ. Κώστας Σκρέκας, Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ
 • κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • κ. Αχιλλέας Λιούτας, Αντιπρόεδρος ΔΟΒ (Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Τρικάλων)
 • κ. Κώστας Κράβας, Παραγωγός
 • κ. Σπύρος Μουρελάτος, ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε
12:45-13:45

«Ποιότητα – Ποιοτικά χαρακτηριστικά ινών βάμβακος και παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτά»

 • Δρ Μωχάμεντ Νταράουσε, «Ποιότητα βαμβακιού και παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν», Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών
 • Δρ Απόστολος Καλύβας. «Σημεία «κλειδιά» στη διαχείριση της καλλιέργειας του βαμβακιού και ο ρόλος της γενετικής βελτίωσης», Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
 • κ. Μαρία Σπέντζου, «Πιστοποίηση βαμβακοκαλλιέργειας κατά AGRO2»
 • κ. Αντώνης Σιάρκος, ΠΕΕΕΒ, Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος
 • κ. Στέφανος Νταούκας, Ταμίας Δ.Σ. ΔΟΒ
13:45-14:30

«Εθνική Στρατηγική Βαμβακοκαλλιέργειας»

 • κ. Μάκης Βορίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • κ. Βασίλης Κόκκαλης, Βουλευτής Λάρισας, πρ. Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ
 • Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν, Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • κ. Βασίλης Μάρκου, Πρόεδρος ΔΟΒ
 • κ. Ευριπίδης Δοντάς, Αντιπρόεδρος ΣΕΒΚ
 • κ. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΔΟΒ (Πρόεδρος Α.Σ. Λαμίας)
 • κ. Χρήστος Τσιχήτας, Μέλος Δ.Σ. ΔΟΒ (Πρόεδρος ΕΑΣΘ)
14:30-15:00 Συζήτηση – ερωτήσεις – κλείσιμο συνεδρίου

Μάκης Βορίδης
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Βιογραφικό

 

Κώστας Σκρέκας
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Βιογραφικό

 

Βασίλης Κόκκαλης
Βουλευτής Λάρισας, πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Βιογραφικό

 

Βασίλης Μάρκου
Πρόεδρος Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ)

Βιογραφικό

 

Σέρκος A. Χαρουτουνιάν
Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Βιογραφικό

 

Παναγιώτης Χατζηνικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Βιογραφικό

 

σιάρκος αντώνης ΠΕΕΕΒΑντώνης Σιάρκος
Αντιπρόεδρος ΠΕΕΕΒ, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος

Βιογραφικό

 

Αχιλλέας Λιούτας
Αντιπρόεδρος ΔΟΒ, Πρόεδρος ΕΑΣ Τρικάλων

Βιογραφικό

 

Στέφανος Νταούκας
Ταμίας Δ.Σ. ΔΟΒ

Βιογραφικό

 

Θανάσης Παπαθανασόπουλος
Μέλος Δ.Σ. ΔΟΒ, Πρόεδρος ΕΑΣ Λαμίας

Βιογραφικό

 

Γεώργιος Καραΐσκος
Μέλος ΔΟΒ

 

 

Νίκος Κουρκούτας
Μέλος ΔΟΒ

Βιογραφικό

Χρήστος Τσιχήτας
Μέλος Δ.Σ. ΔΟΒ (Πρόεδρος ΕΑΣΘ)

Βιογραφικό

 

Ευριπίδης Δοντάς
Αντιπρόεδρος ΣΕΒΚ

Βιογραφικό

 

Δημήτρης Ντογκούλης
Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας

Βιογραφικό

 

Κώστας Γιαννακός
Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας

Βιογραφικό

 

Δρ. Βασίλειος Ασχονίτης
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

 

Δρ. Θωμάς Γιτσόπουλος
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Βιογραφικό

 

Δρ. Απόστολος Καλύβας
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Βιογραφικό

 

Κώστας Κράββας
Παραγωγός

Βιογραφικό

 

Δρ. Ιωάννης Τ. Μαργαριτόπουλος
Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Βιογραφικό

 

Σπύρος Μουρελάτος
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

Βιογραφικό

 

Δρ. Μωχάμεντ Νταράουσε
Προϊστάμενος Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος

Βιογραφικό

 

Μαίρη Σπέντζου
Προϊσταμένη Τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών

Βιογραφικό

 

Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Βιογραφικό

 

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Divani Palace Larissa

Παπαναστασίου 19, Λάρισα

divanilarissahotel.com

241 025 2791

Χορηγός Επικοινωνίας

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας
414 48, Λάρισα
τηλ. 2410555507, φαξ. 2410555509
e-mail: dov@hca.org.gr
url: www.hca.org.gr

ΕΛΓΟ Δήμητρα
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα,
111 45, Aθήνα
τηλ. 2108392148
e-mail: info@elgo.gr
url: www.elgo.gr

Προηγούμενο άρθροΠώς πέτυχαν να πουλήσουν φέτος στα 48 λεπτά το κιλό το βαμβάκι τα μέλη του ΑΣ Ορχομενού
Επόμενο άρθροΈνα νέο πρότυπο πιστοποίησης βάμβακος που προτιμούν μεγάλες φίρμες τρέχουν ΕΛΓΟ – BCI